Nyemission i

Cascade Drives AB

Ej tillgängligt

Cascade Drives utvecklar elektromekaniska linjärmotorer för tunga laster och tuffa miljöer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt. En (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) teckningsrätt. Trettiosex (36) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny preferensaktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cascade Drives AB hittades