Nyemission i

Brigante Media AB

Ej tillgängligt

Företagets verksamhet är främst utgivning av tidskrifter, exempelvis livsstilsstidningen Galore.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

1 post per person.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Memorandum kan beställas på info@brigante.se. Planerar notering innan sommaren 2006. Mer information om företaget på www.brigante.se/dibrigantemediainfo.pdf. Företaget planerar ytterligare två nyemissioner innan notering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Brigante Media AB hittades