Nyemission i

Brandbee Holding AB

Ej tillgängligt

Brandbee är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee Holding AB hette tidigare VideoBur Sthlm Int AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till Masify Capital AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Brandbee köper 85,2 % av aktierna i Holmasjön Prospektering AB där betalningen är uppdelad i två delar, där den första är en apportemission på 15 Mkr till 0,004 kr per aktie.

"Efter emittering av den första tranchen kommer Brandbee Holding att ha 10 563 449 573 aktier utestående. Säljaren av Holmasjön, Masify, kommer således att inneha 35 % av de utestående aktierna i bolaget. För att undvika budplikt kommer Masify placera tillräckligt många för att hamna under 29 % av röster och kapital."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Brandbee Holding AB hittades