Nyemission i

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är i stort sett i sin helhet garanterad. Teckningsförbindelse från VD och styrelseledamoten Bengt Ljung (inkl bolag och familj) samt styrelseordföranden Maria Lilja har lämnats om teckning om totalt 2.349.525 aktier, motsvarande cirka 2,1 mkr. Garantiavtal om totalt 20 mkr har ingåtts med ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare. Åtagandet enligt garantiavtalen träder i kraft i det fall nyemissionen inte skulle bli tecknad upp till 20 mkr, vilket innebär att överskjutande del av emissionen inte omfattas av garantikonsortiets åtagande.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Botnia Exploration Holding AB hittades