Nyemission i

Botnia Exploration AB

Ej tillgängligt

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:7. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 7 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 3 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Botnia har erhållit teckningsförbindelser om 3,75 MSEK och garantiteckning om cirka 21 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 82 procent av den totala emissionslikviden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Botnia Exploration AB hittades