Nyemission i

Bogio Technologies AB

Ej tillgängligt

Jojka erbjuder tjänster för butiker som vill använda SMS-marknadsföring samt serviceföretag som vill kommunicera med sin mobila personal. Bogio Technologies AB hette tidigare Jojka Communications AB. Jojka Communications AB hette tidigare Mobispine AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ledande befattningshavare har förbundit sig att med bindande teckningsanmälningar och garantiavtal teckna minst 1,600,000 kr i emissionen, vilket motsvarar ca 27 % av det totala emissionsbeloppet.

Uppdatering: Teckingsperioden förlängs till den 16 januari 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Bogio Technologies AB hittades