Nyemission i

Black Earth East AB

Köp, förvaltning och skötsel av i första hand jordbruksmark i Rumänien.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:7. Aktieägare i Black Earth East erhåller för varje innehavd aktie en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sju (7) teckningsrätter.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Black Earth East AB hittades