Nyemission i

Black Earth East AB

Ej tillgängligt

Köp, förvaltning och skötsel av i första hand jordbruksmark i Rumänien.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission med avvikelse för aktieägares företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen tecknades av 28 olika personer.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Black Earth East AB hittades