Nyemission i

Black Earth East AB

Köp, förvaltning och skötsel av i första hand jordbruksmark i Rumänien.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Black Earth East fick in 1,73 Mkr i emissionen, fördelat på 48 personer.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Black Earth East AB hittades