Nyemission i

BioInvent International AB

Ej tillgängligt

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:10

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Det föreligger emissionsgarantier, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Av dessa utgör ca 16 procent teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare. För garantiutfästelser utöver teckning av pro-rata andelar utgår en garantiprovision på fem procent, totalt ca 4,4 miljoner kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till BioInvent International AB hittades