Nyemission i

Binero Group AB

Ej tillgängligt

Binero levererar solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och dataintegritet i fokus. Binero Group AB hette tidigare Oniva Online Group Europe AB. Oniva Online Group Europe AB hette tidigare Getupdated Internet Marketing AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 30 MSEK genom teckningsförbindelser.

Getupdated köper Crystone och Domain Invest med betalning i aktier och kontanter. I samband med detta görs även denna företrädesemission.

OBS, datumen är en uppskattning, exakta datum har ännu inte kommunicerats.

Uppdatering: Datum och villkor har nu uppdaterats.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts tre dagar.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 6 december 2012. Företrädesemissionen på 45 Mkr är fulltecknad. Nu för bolaget samtal med investerare om övertilldelningsoptionen på 11 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Binero Group AB hittades