Nyemission i

BillerudKorsnäs AB

Ej tillgängligt

BillerudKorsnäs är en ledande leverantör av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Företaget samarbetar med mer än 1500 kunder i över 100 länder. Affärsmodellen består av tre hörnstenar: högkvalitativt förpackningsmaterial, solution services och ett omfattande globalt nätverk. BillerudKorsnäs AB hette tidigare Billerud AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. Varje befintlig aktie i BillerudKorsnäs berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

BillerudKorsnäs två huvudägare, Kinnevik, som har en ägarandel om 25,1 procent, och Frapag, som har en ägarandel om 15,7 procent, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen. Kinnevik har åtagit sig att teckna aktier till ett värde om MSEK 500 och Frapag att teckna aktier motsvarande sin ägarandel. Teckningsåtagandena motsvarar totalt cirka 41 procent av företrädesemissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till följd av teckningsåtagandena.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till BillerudKorsnäs AB hittades