Nyemission i

Beowulf Mining plc

Ej tillgängligt

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:9. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 innehavd aktie. 9 teckningsrätter ger rätt att teckna 8 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Den 7 mars 2024 ska de fullständiga villkoren för emissionen beslutas.

80 Mkr av emissionen görs som en företrädesemission i Sverige och 20 Mkr via PrimaryBid i Storbritannien.

Beowulf Mining har säkerställt företrädesemissionen till 50 Mkr, dvs 62,5 % av 80 Mkr.

Syftet med emissionen är att arbeta vidare med Kallak-projektet.

Uppdatering: Beowulf Mining har nu presenterat villkoren. De exakta beloppen för emissionen är 82,8 Mkr + 21,2 Mkr, vilket även innebär att 50 Mkr nu är 60 % av den svenska företrädesemissionen då den är 82,8 Mkr i stället för 80 Mkr.

Uppdatering: Teckningsperioden har flyttats fram en dag till 14-28 mars 2024.

Uppdatering: Beowulf Minings emissioner tecknades som följer. Företrädesemissionen tecknades till 42 Mkr, varför garanter får teckna 8 Mkr, dvs totalt 50 Mkr. Erbjudandet i UK tecknades till 0,29 MGBP via PrimaryBid och 0,19 MGBP utöver det, vilket totalt i svenska kronor blir 6,3 Mkr. Dvs den totala emissionvolymen blev 56,3 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Beowulf Mining – Klart för provbrytning

Beowulf Minings dotterbolag Jokkmokk Iron Mines AB fick idag tillstånd att provbryta järnmalm i Kallak, efter att Mark- och miljödomstolen i Umeå avslagit en privatpersons överklagan.

Beowulf Mining har fått tillstånd att provbryta järnmalm

Beowulf Mining, prospekteringsbolaget som är listat på Aktietorget i Stockholm och AIM i London, har av Länsstyrelsen idag beviljats tillstånd att provbryta 2 000 kubikmeter järnmalm i Kallakfyndigheten.