Nyemission i

BellPal Holding AB

Ej tillgängligt

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. BellPal Holding AB hette tidigare DS SPAC 1 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktade till investerare samt leverantörer till bolaget. 9,6 Mkr betalas kontant och 6,5 Mkr avser kvittning av leverantörsskulder.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Tidigare var investerarna och leverantörerna som emissionen riktades till anonyma, men efter att en journalist börjat ställa frågor så skickade bolaget ut en ny version av pressmeddelandet med namnen. De är F3RD AB, Håkan Sundberg, Jerzy Van der Lux & Partners, Kiruna Stål Förvaltning Aktiebolag, Lelle H AB, Lennart Häggrot, Michel Issa, Michel Issa Invest, Simon Diaz och Tristan Holding AB. Vilka som tecknat genom att kvitta leveranstörsskulder framgår inte.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till BellPal Holding AB hittades