Nyemission i

BellPal Holding AB

Ej tillgängligt

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. BellPal Holding AB hette tidigare DS SPAC 1 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

3,5 Mkr betalas kontant och 7,73 Mkr avser kvittning av leveranstörsskulder.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till BellPal Holding AB hittades