Nyemission i

Beijer Ref AB

Ej tillgängligt

Beijer Ref är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister i världen och finns representerade i 43 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien-Stillahavsregionen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie (oavsett aktieslag). Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktieägarna EQT Group, AMF och Första AP-fonden, har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av företrädesemissionen, motsvarande cirka 34 procent av aktierna i företrädesemissionen.

SEB Investment Management, Fjärde AP-fonden, AMF Fonder (för vissa fonder under dess förvaltning), Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder och Odin Sverige som tillsammans representerar cirka 20 procent av aktierna i företrädesemissionen har uttryckt sitt stöd för transaktionen och att de har för avsikt att teckna nya aktier i företrädesemissionen.

Utöver teckningsåtagandena har Citi, Handelsbanken och Nordea ingått ett emissionsgarantiavtal om att teckna resterande cirka 66 procent av företrädesemissionen, med förbehåll för sedvanliga villkor. AMF har, utöver sitt teckningsåtagande, ingått ett sub-emissionsgarantiavtal med Citi, Handelsbanken och Nordea, enligt vilket AMF, i förhållande till Citi, Handelsbanken och Nordea, har åtagit sig att förvärva eventuella aktier som Citi, Handelsbanken och Nordea tecknar under emissionsgarantiavtalet, upp till ett belopp om 1 500 miljoner SEK.

Uppdatering: Beijer Refs företrädesemission tecknades till 99,7 % med företrädesrätt och återstående aktier har tilldelats tecknare utan företrädesrätt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Beijer Ref AB hittades