Nyemission i

B & M Impex AB

Ej tillgängligt

BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial – hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

En mindre grupp förhandsanmälda private placement-investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Planerar en notering på någon av de mindre listorna vid årsskiftet 2007/2008.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till B & M Impex AB hittades