Nyemission i

Axlon Group AB

Ej tillgängligt

Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet. Axlon Group AB hette tidigare Magic House AB. Axlon International AB gjorde ett omvänt förvärv av Magic House AB som var noterat på Aktietorget.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 33:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Axlon Group håller på att avnotera sin aktie från First North. Företaget går under teckningsperioden från att vara listat på First North till att vara ett onoterat bolag.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 28 augusti 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Axlon Group AB hittades