Nyemission i

Audientes A/S

Ej tillgängligt

Audientes är ett danskt audio-företag som utvecklar och säljer moderna hörhjälpmedel.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. För varje 1 aktie erhålls 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Audientes företrädesemission är säkerställd till 26 % på förhand. Via teckningsåtaganden från bl.a. VD Steen Thygesen, grundare och CTO Hossein Jelveh och andra befintliga aktieägare inklusive Michael Ole Fehrn, Johan Jacob Trap Friis, Per Lindström och Shenzhen Hengtong Partner Company Ltd. Något som även konvertibelinnehavare gjort (Gerhard Dal, Selandia Alpha Invest A/S och Renewable Ventures Nordic AB).

Audientes kommer under kapitalanskaffningens gång att fortsätta utvärdera och tillvarata potentiellt investeringsintresse.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Tre spännande emissioner – en IPO, en spridingsemisison och en företrädesemission

LumenRadio gör en IPO medan Flexion Mobile gör en spridningsemission och Audientes en företrädesemission, där det senare företaget precis flyttat sin notering till Sverige.