Nyemission i

Artimplant AB

Ej tillgängligt

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. Innehav av1 aktie i Artimplant, oavsett serie ger rätt att teckna 1 unit. Varje 1 unit består av 4 nya B-aktier samt 2 teckningsoptioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vid teckning ska även teckningsoptioner medfölja, som maximalt kan ge företaget ytterligare 20-25 Mkr under perioden 15 augusti - 30 september 2013. Pris per aktie i emissionen är ännu ej bestämt.

Uppdatering: Emissionen är garanterad till 80 %. Lösenkurs för teckningsoptionerna 0,13 kronor, lösenperiod aug–sept 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Artimplant AB hittades