Nyemission i

Arctic Minerals AB

Ej tillgängligt

Arctic Minerals är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Arctic Minerals AB hette tidigare Arctic Gold AB. Arctic Gold AB hette tidigare Alcaston Exploration AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:4. För varje 4 aktier som innehas på avstämningsdagen erhålls 3 uniträtter. För teckning av 1 Unit erfordras 1 uniträtt. 1 Unit innehåller 1 aktie och 2 teckningsoptioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad med 10 MSEK. Det finns teckningsförbindelser med de befintliga aktieägarna om ca 3,5 MSEK. Det finns även en övertilldelningsoption om 7,2 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Arctic Gold – Aktien står inför ett binärt utfall

Kommunen Kautokeino har för andra gången inte gett Arctic Gold något svar angående planprogrammet för gruvprojektet Bidjovagge, något som skapat osäkerhet vad gäller Arctic Golds möjligheter att bedriva gruvdrift i framtiden.