Nyemission i

Aqeri Holding AB

Ej tillgängligt

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Företagets produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

För att förstärka likviditeten till dess Bolaget erhållit emissionslikviden har några av ägarna ställt bryggfinansiering om totalt 3,2 miljoner kronor till Bolagets förfogande. Dessa lån kommer genom kvittning att användas som likvid för tecknade aktier i emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Aqeri Holding AB hittades