Nyemission i

Aqeri Holding AB

Ej tillgängligt

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Företagets produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Maxvector Oü, Sunvector Oü, Ann-Louise Ohlander, Curt Erik Mårtensson och Filip Tangen.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Aqeri Holding AB hittades