Nyemission i

Alzinova AB

Ej tillgängligt

Alzinova bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:7. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna sex (6) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 15,3 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 5,3 MSEK, och till cirka 84,7 procent av garantiåtaganden, motsvarande cirka 29,1 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare och av personer i styrelse och ledning i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av både aktieägare och externa investerare samt personer i styrelsen i Bolaget. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen fjorton (14) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Respektive person som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av aktier. För det fall det senare alternativet väljs ska teckningskursen per aktie uppgå till 0,90 SEK vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemission. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Alzinova AB hittades