Nyemission i

AlzeCure Pharma AB

Ej tillgängligt

AlzeCure är ett läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har inhämtat teckningsförbindelser från existerande ägare att teckna aktier för cirka 18,8 MSEK i Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit en garanti om cirka 14,7 MSEK. Denna garanti gäller för det fall att mindre än cirka 63 procent skulle tecknas i Företrädesemissionen, motsvarande 19 705 883 aktier. Bolaget har teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 33,5 MSEK. Jan Lundberg har garanterat cirka 1 MSEK utan garantiersättning, utan är i stället garanterad allokering genom övertilldelningsoptionen. För det fall garantin tas i anspråk kommer i första hand garanten Jan Lundberg att tilldelas fullt enligt sitt garantiåtagande. I andra hand kommer, i den utsträckning det är möjligt, tilldelning ske pro rata mellan samtliga garanter i förhållande till respektive garantibelopp, och annars genom lottning.

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott för det fall att Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 15,0 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Alzecure på 2,5 minuter

Idag noterades Alzecure Pharma på First North. Intervju med vd Johan Sandin som på 2,5 minuter ger en bra översikt av bolaget.