Nyemission i

Alumbrera AB

Ej tillgängligt

Alumbrera är ett mindre investeringsföretag som förvärvar andelar i onoterade och noterade företag med hög tillväxtpotential.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Även öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Alumbrera AB hittades