Nyemission i

Alpcot Holding AB

Ej tillgängligt

Alpcot erbjuder plattformar för privatekonomi. De inkluderar rabatterade fondtorg som hjälper kunderna att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Alpcot erbjuder sin tekniska plattform både som en Software as a service (SaaS) till andra rådgivare och till sina egna slutkunder. Alpcot Holding AB hette tidigare Effnetplattformen EV1 AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Alpcot inledde efter att marknaden stängt den 4 april 2023 en riktad emission på 25-30 Mkr.

Alpcots VD Björn Bringes, styrelseordförande Katre Saard, CTO, operativ chef, och finanschef har kommunicerat till Pareto Securities att de tillsammans avser att teckna aktier till ett värde om cirka 5 miljoner SEK i den Riktade Nyemissionen. Därtill har Girts Cimermans, styrelseledamot i Alpcot Limited, ett bolag ägt av Alpcots ledning, styrelse och anställda, kommunicerat till Pareto Securities att han avser att teckna aktier till ett värde om cirka 1,5 miljoner SEK i den Riktade Nyemissionen.

Uppdatering: Alpcot fick in 34,34 Mkr till 1,40 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Alpcot Holding AB hittades