Nyemission i

Agellis Group AB

Ej tillgängligt

Agellis är ett snabbt växande innovativt företag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem för processkontroll till i första hand den globala metall- och gruvindustrin.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att pågå mellan den 3 och 14 december. Handel med BTA påbörjas den 3 december och pågår till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Agellis Group AB hittades