Nyemission i

Aerowash AB

Ej tillgängligt

Aerowash erbjuder semi-automatiska tvättrobotar för tvätt av flygplan. Aerowash AB hette tidigare B18 Invest III AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av Penser.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 7 maj 2024 inledde Aerowash en riktad emission på 15 Mkr.

Uppdatering: Aerowash fick in 20 Mkr till 7,50 kr per aktie.

Flera innehavare av konvertibla skuldebrev i Bolaget har, parallellt med den Riktade Emissionen, ingått åtaganden om att konvertera sina fordringar till nya aktier i Bolaget vid första möjliga tillfälle och i enlighet med konvertibelvillkoren. Samtliga i styrelse och ledning som innehar konvertibeln har ingått åtagande om att konvertera samtliga av sina fordringar till nya aktier. Åtaganden om att konvertera konvertibla skuldebrev av serie KV 1 2023 uppgår till ett nominellt belopp om 4 766 456 kronor, och åtaganden om att konvertera konvertibla skuldebrev av serie KV 2 2023 uppgår till ett nominellt belopp om 2 539 321 kronor. Konvertering ska ske enligt konvertibelvillkoren och på den sista bankdagen varje kvartal, dvs. den 28 juni 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Aerowash AB hittades