Nyemission i

Aerocrine AB

Ej tillgängligt

Aerocrine är en medicinteknisk koncern fokuserad på förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i luftvägarna.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Book building-förfarande. OrbiMed och ett antal institutionella investerare deltog.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utöver denna nyemission så har Aerocrine säkerställt finansiering via lån. Aerocrine har ingått avtal om ett säkerställt lån på 35 miljoner USD (ca 229 miljoner SEK) med OrbiMed och Novo.

ABG Sundal Collier har varit sole lead manager och bookrunner i nyemissionen.Mannheimer Swartling och Reed Smith har varit Aerocrines legala rådgivare i samband med finansieringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Aerocrine AB hittades