Nyemission i

Active Biotech AB

Ej tillgängligt

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Emission riktad till Investor AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Active Biotech skriver att kapitaltillskottet avses användas för att stärka Active Biotechs kapitalbas och möjliggöra den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen, där TASQ finansieras inom ramen för samarbetsavtalet med Ipsen Pharma, medan 57-57, ANYARA och ISI drivs och finansieras i egen regi. Utvecklingen av laquinimod och RhuDex finansieras helt av samarbetspartners. Nyemissionen stärker också Active Biotechs position i diskussioner med potentiella samarbetspartners.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Active Biotech AB hittades