Nyemission i

Accelerator Nordic AB

Ej tillgängligt

Accelerator Nordic är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:6.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är fullt garanterad. Staffan Persson och Peter Lindell, som via sina respektive bolag Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. är de två största aktieägarna i Accelerator med sammanlagt 45,2 procent av kapitalet, har ingått förbindelse att teckna sin del i nyemissionen. Härutöver garanterar Staffan Persson och Peter Lindell via sina respektive bolag Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. resterande del av emissionen mot en ersättning om 3,4 procent av beloppet. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Accelerator i samband med nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Accelerator Nordic AB hittades