Nyemission i

Abliva AB

Ej tillgängligt

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:11. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som hålls på avstämningsdagen. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Abliva gör även en riktad emission på 150 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Abliva AB hittades