Nyemission i

Abliva AB

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 3 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande totalt cirka 54,9 Mkr. Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 april till 30 april 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Abliva AB hittades