Nyemission i

ABAS Protect AB

Ej tillgängligt

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer kompletta områdesskydd i form av stängsel och grindar för såväl hem och skolor som funktionella industrigrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

ABAS Protect noteras på Spotlight den 1 november 2022.

Erbjudandet har på förhand tecknats av befintliga aktieägare genom teckningsåtagande om 432 000 units, motsvarande cirka 5,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 43,2 procent av Erbjudandet.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 13 november – 24 november 2023 teckna en (1) aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 16 oktober – 27 oktober 2023.

Uppdatering: Emissionen tecknades till drygt 75 procent vilket innebär att bolaget tillförs 9,4 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

ABAS noteringserbjudande är för högt prissatt i aktuellt marknadsklimat

ABAS Protect gör en IPO på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ser en uppsida, men det blir en neutral rekommendation.