Nyemission i

A+ Science Holding AB

Ej tillgängligt

A+ Science Holding AB är ett ägarbolag inom den internationella life science sektorn med fokus på tjänster inom klinisk forskning. A+ Science Holding AB hette tidigare Vita Nova Ventures AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 17:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets huvudägare Ve-N-Ve Intressenter AB garanterar emissionen till 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till A+ Science Holding AB hittades