Nyemission i

5050 Poker Holding AB

5050 Poker är ett onlinepoker-företag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 aktie av serie A eller serie B som innehades på
avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt av serie B. För teckning av 1 ny aktie av serie B erfordras 3 teckningsrätter av serie B

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

5050 Poker listas på First North i slutet av juli 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till 5050 Poker Holding AB hittades