Nyemission i

3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest utvecklar och säljer webbaserade projektverktyg. 3 Prospect Invest AB hette tidigare 3p International AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller för varje 1 innehavd aktie av serie A/B 1 teckningsrätt av serie A/B. Det krävs 1 teckningsrätt av serie A/B för att teckna 1 ny aktie av serie A/B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktieägare motsvarande 65 % av rösterna har förbundit sig att på årsstämman rösta för styrelsens förslag. Emissionen är också delvis garanterad av Projektkontoret i Skandinavien AB på 150 000 kronor. OBS! Uppgifter om pre-money-värdering, emissionsbelopp och sista dag för teckning är ungefärliga. Exakta uppgifter publiceras så fort vi får dem.

Uppdatering: Exakta uppgifter om emissionen är nu inlagda.

Uppdatering: 3p förlänger teckningstiden till den 31 januari 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till 3 Prospect Invest AB hittades