Trollhättan Mineral AB

Trollhättan Mineral AB arbetar med handel av metaller, metallföreningar, legeringar och andra råvaror för legerings- och stålindustrin. Trollhättan Mineral AB är också moderbolag och äger ett antal bolag med koppling till gruvbranschen. Millfill AB utgör den största delen och består huvudsakligen av en kvarnanläggning för malning av olika former av bindemedel och mineral.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
default-fallback-image

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner