Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i WntResearch AB
WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; Forskarpatent i Syd AB 35,9 %, Tommy Andersson 20,6 %,
Kjell Stenberg 11,6 %, Övriga (cirka 25 st) 31,9 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

26 november 2010

Värdering:

Vid nyemissionen inför noteringen, pre-money 34,3 Mkr och 42,3 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Övrigt:

WntResearch presenterar sig på Aktietorgsdagen den 25 oktober 2010. Företaget ska göra en nyemission och notera sig på Aktietorget.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss