Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i WebGallerian Scandinavia AB
WebGallerian Scandinavia AB

WebGallerian Scandinavia AB
Box 93
184 21 Åkersberga

Hemsida:

webgallerian.se

Verksamhet:

WebGallerians affärsidé är att erbjuda små och medelstora ehandelsbutiker exponering i ett shoppingcenter mot onlinekunder, med konkurrenskraftiga tekniska- och logistiska lösningar till en kostnad som väsentligt understiger andra marknadskanaler.

Ägare:

Innan nyemission i slutet av 2016; Lochem AB 67,04 %,Technius AB 10,77 %, Amit Gauba 5,43 %, Relation & Brand AB 4,27 %, Christian Rudén AB 4,27 %, Kent Lundquist 3,07 %, Gustav Hjärn 1,71 %, Bewesa AB 0,86 %, Lars Nicander 0,86 %, Thomas Möller & co 0,86 %, Björn Elowsson 0,86 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

2019-2021

Värdering:

Uppdatering: 72,1 Mkr pre-money när bolaget i oktober 2020 gör en riktad emission på upp till 1 MUSD till 0,99 USD per aktie.

Uppdatering: 41,1 Mkr post money.

Uppdatering: 40 Mkr pre-money och 44,4 Mkr post money om hela emissionen under januari-februari 2019 fulltecknas.

Uppdatering: 35,1 Mkr pre-money och 42,1 Mkr post money om emissionen under mars-april 2018 fulltecknas.

Uppdatering: 60,1 Mkr pre-money och 69,4 Mkr post money om emissionen under december 2017 fulltecknas.

Uppdatering: Omkring 0,6 Mkr pre-money vid en emission på 0,02 Mkr i oktober 2017.

25,9 Mkr pre-money och 33,5 Mkr post money om emissionen i slutet av 2016 fulltecknas.

Övrigt:

WebGallerian gör en publik nyemissionen i slutet av 2016 och ska inom 12 månader notera sig på någon av MTF-listorna, dvs Aktietorget, NGM Nordic-MTF eller First North. Under tiden mellan nyemission och notering så kommer aktien att handlas via beQuoted.

Uppdatering: Nylanseringen av bolagets tjänst skulle skett under sommaren 2017, men i slutet av september 2017 har det fortfarande inte skett.

Uppdatering: WebGallerian gör en emission under december 2017 och kommunicerar då att man ska notera sig på en MTF-lista inom 12-36 månader / innan 2020 / under 2018. Hur ett bolag kan kommunicera tre så helt olika tidsplaner samtidigt är obegripligt. Klart är i alla fall att en notering senast december 2017 inte längre gäller.

Uppdatering: I slutet av februari 2018 meddelade WebGallerian att emissionen inte tecknades till minimumnivån 5 Mkr och därför dras tillbaka.

"Ägarna och styrelsen avser att snarast återkomma med en riktad emission i vilken befintliga aktieägare och ett antal nya aktieägare erbjuds teckna ett färre antal aktier till en lägre kurs än den som erbjöds i den avbrutna emissionen."

"Webgallerian har inlett ett samarbete med den finansiella aktören Onoterat.se för denna kommande kapitalanskaffningsprocess."

Uppdatering: Webgallerian gör en emission under mars-april 2018. Tidsplanen för noteringen i samband med detta är oklar. I pressmeddelandet står 2018-2020, i memorandumet står inom 12-36 månader vilket då skulle innebära 2019-2021.

Uppdatering: I oktober 2020 inleder Webgallerian en riktad emission på 1 MUSD.

Uppdatering: Vi har kommit till slutet av november 2021 och det finns ingenting som tyder på att bolaget kommer att notera sig i närtid.

Uppdaterat: 2021-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss