Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vicore Pharma Holding AB
Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.vicorepharma.com

Verksamhet:

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Ägare:

Vita Nova Ventures säljer under september 2009 sina aktier i A-Science, motsvarande 51 % av företaget, till sina aktieägare.

Uppdatering: Ägerförhållande den 31 november 2010: A+ Science Holding AB 28 %, Göran Wessman (med familj och bolag) 24 %, Kjell Stenberg 10 %, Eriksam Invest AB 8 %, BD Medical Consulting AB (styrelseledamot Björn Dahlöf) 5 %, Per Jansson 3 %, Övriga (cirka 600 aktieägare) 20 %.

Lista:

Alternativa Listan

Status:

Genomförd

Tid:

9 april 2014

Värdering:

Vita Nova Ventures aktieägare betalar 1 kr per aktie. PricewaterhouseCoopers värderar i ett utlåtande A+Science till 17 Mkr.

Uppdatering: 11,2 Mkr pre-money vid nyemissionen i januari 2010, där man gör en nyemission på upp till 5,6 Mkr.

Uppdatering: Pre-money 16,8 Mkr och 22,4 Mkr post money om emissionen under juni-augusti 2010 fulltecknas.

Övrigt:

Vita Nova Ventures säljer under september 2009 sitt innehav i A+Science till sina aktieägare. Efter det planerar A+Science att göra en nyemission och sedan planeras en notering.

Uppdatering: A+Science har bytt namn till Mintage Scientific AB och gör en nyemission under januari 2010 och planerar att notera sig under 2010.

Uppdatering: Någon listning av aktien har i november 2011 ännu inte blivit av. Någon ny tidsplan har inte presenterats.

Uppdatering: Mintage gör en företrädesemission på 5,6 Mkr under juni-augusti 2010.

Uppdatering: Mintage Scientific gör en företrädesemission under nov/dec 2013 och meddelar då att de eventuellt planerar att göra ytterligare en emission under 2014 i samband med en listning av aktien.

Uppdatering: Mintage Scientific listar sig på Alternativa den 9 april 2014.

Uppdaterat: 2014-04-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss