Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Umecrine Cognition AB
Umecrine Cognition AB

Umecrine Cognition AB
Fogdevreten 2
171 65 Solna

Hemsida:

www.umecrinecognition.com

Verksamhet:

Umerine Cognition är ledande i utvecklingen av en ny klass av läkemedel som påverkar ett väldokumenterat område i centrala nervsystemet. Denna nya läkemedelsklass har potential att bli en effektiv behandling av en mängd olika kognitiva och psykiatriska sjukdomar som har sin grund i hjärnan eller andra organ.

Ägare:

Uppdatering: Karolinska Development 70 %.

Uppdatering: Karolinska Development 72,59 %.

Karolinska Development 74 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Oklar tidsplan.

Värdering:

Övrigt:

I slutet av maj 2021 meddelade Karolinska Development att Umecrine Cognition ska notera sig på First North under fjärde kvartalet 2021. Karolinska Development planerar att teckna 15 % av noteringserbjudandet.

Uppdatering: I mitten av juli 2021 meddelades att Umecrine Cognition har gjort en riktad emission på 35,1 Mkr. Karolinska Development har samtidigt valt att konvertera lån om totalt 66,9 Mkr till aktier i Umecrine Cognition till samma teckningskurs som i nyemissionen.

Efter den nu genomförda nyemissionen och konvertering av lån till aktier uppgår Karolinska Developments ägarandel i Umecrine Cognition till 72,59 procent.

Uppdatering: Vi har kommit till mitten av december 2021 och ingenting har hörts om en notering på ett bra tag, vi gissar att tidsplanen att något förskjuten.

Uppdatering: År 2022 inleddes med en dålig aktiemarknad som sedan övergick till att bli väldigt dålig. En notering kommer rimligtvis först bli aktuell när aktiemarknaden åter är ok.

Uppdatering: I början av augusti 2022 meddelades att Anders Karlsson har utsetts till ny vd. Nuvarande vd Magnus Doverskog övergår till en position som chief science officer.

Uppdatering: I slutet av mars 2023 meddelade bolaget att de har säkrat 31,6 Mkr i ytterligare finansiering. Finansieringen görs i form av ett konvertibellån med vidhängande teckningsoptioner. Riktad till ett konsortium, bl.a. Karolinska Development AB, AB Ility och Ribbskottet AB.

Uppdaterat: 2023-03-28

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss