Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Transiro Int. AB
Transiro Int. AB

Transiro Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

transiro.com

Verksamhet:

Transiro erbjuder molnbaserade produkter för transportbranschen.

Ägare:

New Equity Venture International AB 16 %.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

13 december 2016

Värdering:

Uppdatering: 40 Mkr post money.

35 Mkr pre-money och 40 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

New Equity Venture International meddelade i slutet av september 2016 att Transiro ska notera sig under hösten 2016. Inför det ska Transiro göra en nyemission på 6-8 Mkr.

Uppdatering: Transiro gör en nyemission på upp till 5 Mkr och noterar sig sedan under november 2016 på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: Transiro siktar på en notering på Nordic-MTF i mitten av december 2016.

Uppdatering: Noteringsdatumet är nu satt till 13 december 2016.

Uppdaterat: 2016-12-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss