Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Train Alliance Sweden AB
Train Alliance Sweden AB

Train Alliance Sweden AB
Bankgatan 22
233 31 Svedala

Hemsida:

www.trainalliance.se

Verksamhet:

Train Alliance försörjer tågoperatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Ägare:

Större ägare är; Sven Jemsten (Lupinia AB), ITG Ingenieur- Tief und Gleisbau GmbH, Familjen Wihlborg, via bolag Goodwood Trading AB, Svenska Investorpartner AB.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

20 febuari 2020

Värdering:

486 Mkr pre-money och 773,5 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen.

Övrigt:

I början av juli 2019 meddelade Train Alliance att de ska notera sig på First North vid årsskiftet 2019/2020. Aktierna är idag noterade på Pepins Alternativa, vilket ska avslutas efter handelsperioden under augusti 2019.

Uppdatering: Bolaget ska ha en extra bolagsstämma den 19 december 2019 där en av punkterna är att bemyndiga styrelsen att göra en nyemission i samband med en notering för att bredda ägarbasen. Dvs en notering kommer inte att ske under 2019.

Uppdatering: Train Alliance gör en IPO och noterar sig under vecka 8 2020.

Uppdatering: Train Alliance noteras på First North den 20 februari 2020.

Uppdatering: Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet blev kraftigt övertecknat från fler än 22 000 investerare. Bolaget skriver dock inte uttryckligen att hela övertilldelningsoptionen används.

Uppdaterat: 2020-02-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss