Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Targinta AB
Targinta AB

Targinta AB
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Hemsida:

www.targinta.se

Verksamhet:

Targinta, består av Xintela ABs onkologiverksamhet som knoppats av.

Ägare:

Xintela AB, som innan en notering ska dela ut ägandet.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Oklar tidsplan.

Värdering:

Övrigt:

Xintela AB är noterat på First North. I slutet av mars 2018 meddelade Xintela att de ska knoppa av och särnotera sin onkologi-verksamhet under 2018.

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 meddelade Xintela att bolaget de knoppar av har fått namnet Targinta AB. Efter att man har delat ut Targinta-aktier till Xintelas aktieägare ska en nyemission göras i samband med en notering.

Uppdatering: Xintela har ändrat strategi, nu ska finansiering för Targina säkras innan det knoppas av. I slutet av september 2019 har bolaget ännu inte lyckats med detta.

Uppdatering: I mitten av december 2019 skickade Xintela ut ett pressmeddelande där man uppmärksammar vad Biostock skriver, vilket rimligtvis bör innebära att man står bakom prognosen att Targinta är planerat att noteras under 2020.

"Xintelas planer på att knoppa av och dela ut sitt cancerprojekt i det helägda dotterbolaget Targinta till aktieägarna fick ytterligare bränsle i förra veckan. Med prekliniska framsteg för den allvarliga hjärncancerformen glioblastom har Xintela nu ännu starkare argument att lägga fram inför potentiella finansiärer, samtidigt som man redan har förberedelserna på plats för en kommande avknoppning som av allt att döma väntar under 2020."

Uppdatering: I slutet av augusti 2020 så skrev Xintela att de kommit närmare en avknoppning av Targinta och att man nu utvärderar vägen framåt. "Genom våra framgångar i onkologiverksamheten ser vi ett ökat intresse från möjliga samarbetspartners för vår målmolekyl och riktade antikroppar i utveckling av cancerterapi och att vi kommer närmare en möjlig avknoppning av dotterbolaget Targinta. Vi arbetar nu med att utvärdera bästa strategin framåt för onkologiprojekten och Targinta."

Uppdatering: I slutet av november 2020 skriver Xintela att arbetet med att knoppa av Targina fortsätter. Det låter som att tidsplanen nu är 2021.

Uppdatering: I mitten av december 2020 meddelade Xintela att Jeffrey Abbey har rekryterats som Senior Management Advisor för utveckling av Targinta. Jeffrey Abbey har mer än 20 års erfarenhet från den biologiska läkemedelsindustrin och har ägnat en stor del av sin karriär åt utveckling av innovativa cancerbehandlingar.

Uppdatering: I början av november 2021 skrev Xintela att en ny vd, styrelse och ledning nu är på plats för Targinta samt att både lokaler och patent är separerade från Xintela. Xintela har som mål att i slutet av 2021 ta formellt beslut om att dela ut Targinta, delta ut aktierna och kort därefter notera bolaget. Det låter som att noteringen av Targinta kommer att ske i början av 2022.

Uppdatering: Den 17 januari 2022 ska Xintela ta formellt beslut att dela ut aktierna i Targinta. Avstämningsdagen förväntas inträffa i nära samband med noteringen skriver Xintela. Det är på First North som aktierna ska noteras.

Uppdatering: Avknoppningen var tänkt att ske före årsstämman den 6 maj 2022. Men på grund av omvärldsläget så avvaktar bolaget tills marknaden blir bra.

Uppdatering: I början av augusti 2022 meddelade Xintela att Targintas vd Per Norlén kommer att sluta. Bolaget har påbörjat arbetat med att rekrytera en ny vd. Per Norléns anställning avslutas senast i slutet av januari 2023.

Uppdaterat: 2023-07-22

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss