Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Systemhus AB
Systemhus AB

Systemhus AB
Centralplan 15
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.systemhus.se

Verksamhet:

Systemhus har en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt inom hyresrätter. Systemhus AB hette tidigare Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB.

Ägare:

Uppdatering: I slutet av april 2018 meddelade Raire Invest AB att de delar ut 10 miljoner aktier i Systemhus AB till sina aktieägare, och efter det har kvar 6,6 miljoner aktier.

Uppdatering: Uppdatering: Den 28 november 2017 är ägarna Luftman AB 77,56 %, Bo-Göran Hansen 1,68 %, Jan Bolin 1,39 %, Margareta Lantz 1,3 9 %, Övriga 17,98 %.

Medlemmar i Viral Angels har fått aktier.

Lista:

AIM

Status:

Inställd

Tid:

Våren 2019

Värdering:

75 Mkr pre-money och 79,5 Mkr post money om emissionen under dec 2017-jan 2018 fulltecknas.

Övrigt:

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB har tidigare varit listat på Aktietorget, men avlistade sig år 2011 efter en del problem. Företaget sa i samband med detta att de i framtiden skulle återlista sig.

Vi är inte helt på det klara med om det finns någon operativ verksamhet i dagsläget eller om företaget är ett skal som väntar på ny verksamhet. I slutet av 2013 har vi dock fått indikationer på att det sker aktietransaktioner, med det sannolika målet att lista företaget.

Uppdatering: I slutet av januari 2014 började Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB handlas på Mangold-listan. Vilket är logiskt då företaget ingår i Viral Angels-Enwire-Trig-sfären och Mangold är den mäklarfirma där Viral Angels medlemmar runt om i världen har sina depåer.

Uppdatering: I slutet av 2014 handlas bolaget inte längre på Mangold-listan.

Uppdatering: Det verkar inte ha blivit något av bolaget.

Uppdatering: Northern Wind Ventures (fd Kopparberg Invest) gör en apportemission i jan-feb 2016 där de köper Systematiska Kapitalförvaltning (vi är något osäkra på om det är delar eller hela bolag).

Uppdatering: Under december 2017 - januari 2018 gör företaget en nyemission på upp till 4,5 Mkr. Företaget har inför detta bytt namn till Systemhus AB.

Bolaget skriver i samband med nyemissionen att de ska notera sig under våren 2018.

Uppdatering: Systemhus meddelade i mitten av december 2017 att de köper Fiber Solution Nordic AB för 18 Mkr som ska betalas 1 Mkr kontant och 17 Mkr i nyemitterade aktier. De skriver vidare att det är detta bolag som Power & Tower skulle ha köpt för 7 Mkr men att de inte hade kapacitet att göra det.

Uppdatering: I slutet av januari 2018 meddelade Systemhus att ny tidsplan för den planerade noteringen är senvåren eller sommaren 2018. Listningsprocessen ska bolaget påbörja under andra kvartalet 2018. Bolaget meddelade samtidigt att de även förlänger teckningsperioden på sin nyemission till den 19 februari 2018.

Uppdatering: I slutet av maj 2018 meddelade Systemhus att de rekryterat Anders Blomkvist som affärsutvecklare.

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 avgick Systemhus ABs revisor. Crowe Horwath Tönnervik Revision AB skriver att de har erhållit långt ifrån tillräckligt med erforderligt material för att kunna utföra en revision. Detta innebär rimligtvis att en notering inte går att genomföra i närtid.

Uppdatering: I början av oktober 2018 meddelade Systemhus att de ska notera sig under våren 2019.

Uppdatering: I mitten av november 2018 meddelade Systemhus att de ska notera sig på London Stock Exchange.

Uppdatering: I mitten av november 2018 skriver Fagersta-Posten att personer och företag i Systemhus-sfären är indragna i en härva där falska fakturor ska ha ställts ut och sedan sålts till factoringbolag. En företagare säger till Fagersta-Posten:

"Det började med att två herrar oanmält dök upp på mitt kontor och ville sälja sina produkter. Jag förklarade att jag var totalt ointresserad. I det läget blev de våldsamma, tryckte ner mig i en soffa på kontoret och krävde att jag skulle skriva på en fakturabekräftelse, berättar en skakad göteborgsföretagare..."

"Männen gjorde klart för mig att de visste var mina döttrar bor…"

Saker som detta kan självklart påverka en noteringsprocess negativt.

Uppdatering: Enligt tidningen UNT har ekopolisen slagit till mot fyra adresser, inkl Systemhus kontor i Uppsala. Två personer uppges vara delgivna misstanke om grova skatte- och bokföringsbrott.

Uppdatering: I en tidning kallad Svensk Byggtidning uppges att Systemhus meddelar att företagets vd Linus Söder omgående ställer sin plats till förfogande med anledning av den polisutredning som inletts. Joakim Eriksson tar över rollen, han har fram tills nu haft rollen som projektsamordnare i det av Systemhus förvärvade SGE Construction.

Uppdatering: Joakim Eriksson hann aldrig ta över som vd, i stället utsågs Beatrice Udd till tf VD, och har hittills haft rollen som affärsutvecklare på Systemhus och innan det arbetat för bolag inom Viral Angels-sfären.

Uppdatering: Systemhus avbryter ett köp "..den pågående affären med byggbolaget SGE Construction AB avbryts och ej kommer att genomföras...".

Uppdatering: I mitten av december 2018 utsågs Linus Söder till vd. Beatrice Udd utsågs till vice vd.

Uppdatering: Det är svårt att hänga med i alla turer. Men Systemhus AB har ärende hos Kronofogden, Systemhus Produktion AB är försatt i likvidation och har inte lämnat in någon årsredovisning för 2017, samt SGE Construction AB har havererat med stora skulder, inga utbetalda löner.

Uppdatering: I början av januari 2019 meddelade Systemhus att listningsprocessen på Londonbörsen pågår. Tidsplanen har samtidigt ändrats till våren 2019.

Uppdatering: I mitten av februari 2019 lämnade Skatteverket in en ansökan om konkurs gällande Systemhus AB. Orsaken är skulder till svenska staten på 1,37 Mkr och efter utredning har det visat sig att företaget saknade tillgångar för full betalning av utmätningsfordringen.

Uppdatering: I februari 2020 gick Systemhus i konkurs.

Uppdaterat: 2020-02-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss