Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Svenska Bergsbruk AB
Svenska Bergsbruk AB

Svenska Bergsbruk AB
Bergsmansgränd 22
791 73 Falun

Hemsida:

svenskabergsbruk.se

Verksamhet:

Svenska Bergsbruks affärsidé är att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa mot gruvdrift. Svenska Bergsbruk AB hette tidigare Wiking Mineral AB.

Ägare:

Uppdatering: Under hösten 2017 har en riktad emission gjorts till Lars Svensson som uppges vara storägare i bolaget. Vidare meddelas att Patrik Brinkmann och Daniel Friberg har köpts ut från bolaget, och att ledning, styrelse och storägare arbetar för att få bort högerextrema och nazistiska ägare.

Innan nyemissionen under september-oktober 2015; Patrik Brinkmann med närstående 21,16 %, R Östman Invest 20,88 %, Auctoritas Group 15,45 %, Svenska Handelsbanken 9,32 %, Skandinaviska Enskilda Banken 6,09 %, Erik Penser Bankaktiebolag 5,90 %, Avanza Bank 5,20 %, Lars Svensson 3,69 %, Görgen Edefors med bolag 2,18 %, Torgrim Svensson med bolag 2,13 %, Övriga aktieägare 7,99 %.

Lista:

Annat

Status:

Inställd

Tid:

Konkurs november 2017

Värdering:

13,9 Mkr pre money och 14,5 Mkr post money vid en riktad nyemission under hösten 2017.

23,8 Mkr pre-money och 30,6 Mkr post money om emissionen under september-oktober 2015 fulltecknas.

Övrigt:

Wiking Mineral gör en nyemission under september-oktober 2015 och skriver då att bolaget avser att ansöka om notering när ett antal saker är genomförda, vilket beräknas ske under 2016.

Uppdatering: Wiking Mineral drivs från en lägenhet av 70-åringen Torgrim Svensson som säger att han aldrig träffat vare sig ägare eller vice-VD. Bolagets sajt ligger nere. Branschen är rent allmänt ganska död i Sverige. Vi betraktar möjligheterna till notering inom överskådlig tid som obefintliga.

Uppdatering: Under hösten 2017 meddelas att en notering åter är aktuell, på Aktietorget under våren 2018.

Det har hänt mycket verkar det som. Den nya ledningen och styrelsen uppger att det inte gick att notera bolaget tidigare då ingen aktör i finansbranschen ville jobba med bolaget. De högerextrema och nazistiska huvudägarna ska dock nu vara utköpta och styrelse/ledning arbetar för att få bort återstående ägare inom den rörelsen.

Svenska Bergsbruk AB (som tidigare hette Wiking Mineral) har tidigare förvärvat aktier i Nordic Resources AB. Under slutet av oktober 2017 har den nya ledningen och styrelse polisanmält affären "Efter genomgång av historiken i bolaget har styrelsen i samråd med juridisk expertis beslutat polisanmäla transaktioner gällande bl.a förvärv av aktier i Nordic Resources AB och kvittningsemissioner till Svenska Bergsbruk AB avseende totalt drygt 2.800.000 aktier under våren 2015."

Under augusti 2017 sålde Svenska Bruk Nordic Resources-aktierna. "Styrelsen för Svenska Bergsbruk AB har 2017-08-07 accepterat ett erbjudande från Patrik Brinkmann att genom sitt bolag Crown Natural Resources överta bolagets aktieinnehav i intressebolaget Nordic Resources AB på 1.227.883 aktier motsvarande drygt 30% av Nordic Resources aktier. Köpeskillingen är symbolisk eftersom Nordic Resources inte har någon verksamhet och helt har avskrivits i Svenska Bergsbruk ABs årsredovisning för 2016. Nordic Resources AB har enbart belastat Svenska Bergsbruk ABs resultat negativt."

Svenska Dagbladet har granskat bolaget och skriver i början av november 2017 att Nordic Resources bara är ett av flera bolag som Patrik Brinkmann med flera har sålt till Svenska Bergsbruk när de själva var huvudägare och kontrollerade Svenska Bergsbruk. Patrik Brinkmann förnekar detta, men när SvD tittat på alla papper så har dessa bolag ägts av närstående till Patrik Brinkmann.

Det ser alltså ut som att huvudägarna har plundrat företaget på de andra tusentals aktiernas bekostnad.

Ska bli intressant att se om den nya huvudägaren Lars Svensson och nya vdn Eva Widigsson kan få till en notering under våren 2018.

Uppdatering: Svenska Bergsbruk kommer inte att noteras på Aktietorget.

Uppdatering: Vi läser i början av januari 2018 att Svenska Bergsbruk AB försattes i konkurs under november 2017.

Uppdaterat: 2018-01-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss