Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SStar Gold Resources AB
SStar Gold Resources AB

SStar Gold Resources AB
Polisgränd 5
722 11 Västerås

Hemsida:

sstargold.se

Verksamhet:

SStarGold är ett svenskt gruv- och stålbolag med verksamhet i Ryssland. Verksamheten omfattar produktion av stål i staden Gaj belägen inom Orenburg-regionen och prospektering och produktion av guld, främst i Kadarområdet beläget inom Transbajkalregionen. SStar Gold Resources AB hette tidigare Voxema AB.

Ägare:

Bruno Horn 84,42 %, Carla Horn 9,21 %, Arithmos Capital 3,44 %, Nya minoritetsägare 2,85 %, Gamla minoritetsägare 0,09 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

"runt februari 2019"

Värdering:

Uppdatering: Ca 153,5 Mkr post money.

152,5 Mkr pre-money och 162,7 Mkr post money om emissionen under september-november 2018 fulltecknas.

Övrigt:

SStar Gold Resources gör en nyemission under september-november 2018 och planerar att ansöka om en listning på en MTF-lista. Någon specifik tidsplan anges inte.

Uppdatering: Delecta skriver i en event-inbjudan i början av november 2018 att det är First North SStar Gold ska notera sig på och att tidsplanen är vintern 2018/2019.

Uppdatering: I bolagets emissionsmarknadsföring i början av november 2018 framgår att man ska lista sig på First North "runt februari 2019".

Vidare framgår att ägarspridning inför noteringen kommer att ske genom ett samarbete med Dividend Sweden. Vid noteringen utlovas även att värderingen kommer att vara högre än i den aktuella emissionen.

Vd för bolaget är enligt hemsidan Karl-Axel Waplan. Memorandumet anger dock att Jan Rejdnell är koncernchef, och AllaBolag anger att han är vd. Bruno Horn är ordförande och äger större delen av företaget.

Uppdaterat: 2019-02-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss