Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Shark Communication Kalqyl

Shark Communication Kalqyl

Hemsida:

/sharkcom.se

Verksamhet:

Shark Communication och Kalqyl är verksamma inom investor relations, finansiell kommunikation och företagsanalys. Verksamheterna ska slås samman till ett företag.

Ägare:

Spotlight Group AB, som innan en notering skulle dela ut ägandet.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

2024

Värdering:

Övrigt:

I mitten av november 2023 meddelade Spotlight Group AB att de planerar att slå samman sina verksamheter Shark Communication och Kalqyl, dela ut bolaget till aktieägarna och notera det. Det är huvudspåret, en försäljning är också ett alternativ.

"Efter att sammanslagning fullbordats kommer det nya bolaget att ha intäkter om cirka 12 MSEK/år, med cirka 75 procent fasta intäkter samt, efter att synergier och anpassningar genomförts, vara kassaflödespositivt."

Uppdaterat: 2023-11-13

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss